Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ανηλίκων & Μητέρων

Αρμόδια για να προστατεύει τα παιδιά και τις μητέρες, ιδρύοντας ξενώνες φιλοξενίας , παρέχοντας ρουχισμό, τρόφιμα η οικονομική ενίσχυση. Δημιουργεί και εκπαιδεύει ομάδα εθελοντών για την προστασία των ανηλίκων και μητέρων που το έχουν ανάγκη.