Ειδική Γραμματεία Περιβάλλοντος

Αρμόδια για την οργάνωση δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, τον καθαρισμό των δασών και των ακτών, την προστασία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων, την συνεργασία με κτηνιάτρους για την καλύτερη φροντίδα των ζώων, την δημιουργία χώρους στέγασης ζώων και προώθησή τους για υιοθεσία, την διανομή υλικού εντύπου για την ενημέρωση των πολιτών.

Ειδ. Γραμματέας Περιβάλλοντος : Θεοδόσης Καραμάνος

Αν. Ειδ. Γραμματέας: