Διοικητικό Συμβούλιο

Προέδρος: π. Ραφαήλ Βουγιούκας

Αντιπρόεδρος: Φωτεινή Προύντζου

Γ. Γραμματέας: Νίκη Παπαδοπούλου

Αν. Γ. Γραμματέας: Θεοδόσιος Καραμάνος

Ταμίας: Ιωάννα Παπαδοπούλου

Σύμβουλος: Μιχαήλ Μαντάς

Σύμβουλος: Γεωργία Φλίγκα

 

Συνεργάτες Δ.Σ.

Σύμβουλος Πολιτισμού: Δημήτριος Καρβουντζής

Σύμβουλος Γ. Γραμματείας: Κατερίνα Τζιβινίκου